bg
Зелен телефон на дирекция НП Рила: 0884 111 400"; Планинска спасителна служба: 029532999; 1470 Дежурен зелен телефон на МОСВ: 02 988 82 05; Планинска спасителна служба - ВРЕМЕТО


 Планинска спасителна служба - ВРЕМЕТО

 

Официален сайт на Национален парк “Рила”

Паркът е създаден, за да съхрани природата на планината и свързаните с нея традиции и поминък на местното население.
Национален парк от 24 февруари 1992г.

 
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

тел: 0884 111 400
Централен офис на Дирекция
"Национален парк Рила",
на адрес: Благоевград,
ул. „Бистрица“ № 12 В
е-mail: delovodstvo@rilanationalpark.bg