bg
Работно време на администрацията: 9.00-12.30 часа 13.00 -17.30 часа. Административното обслужване се осъществява без прекъсване от 9.00 - 17.30 часа; Зелен телефон на дирекция НП Рила: 0884 111 400"; Планинска спасителна служба: 029532999; 1470 Дежурен зелен телефон на МОСВ: 02 988 82 05; Планинска спасителна служба - ВРЕМЕТО ;

Работно време на администрацията:
9.00-12.30 часа 13.00 -17.30 часа

Административното обслужване се осъществява без прекъсване  
от 9.00  - 17.30 часа.

 
Дежурен телефон на Дирекция "НП Рила": 0884 111 400

 Планинска спасителна служба - ВРЕМЕТО

 

Официален сайт на Национален парк “Рила”

Паркът е създаден, за да съхрани природата на планината и свързаните с нея традиции и поминък на местното население.
Национален парк от 24 февруари 1992г.

 
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

тел: 0884 111 400
Централен офис на Дирекция
"Национален парк Рила",
на адрес: Благоевград,
ул. „Бистрица“ № 12 В
е-mail: delovodstvo@rilanationalpark.bg

Седемте рилски езера

Седемте Рилски езера – природно богатство и духовен център

Виж повече